Stichting beheer certificatie liften

In overeenstemming met haar voorlichtende functie houdt SBCL een openbaar register bij van instellingen die door het Ministerie van SZW zijn aangewezen om in Nederland liften te mogen keuren.

Hieronder treft u de gegevens aan van de instellingen die op dit moment zijn aangewezen en de activiteiten die zij binnen het kader van hun aanwijzing mogen verrichten.

Enkele instellingen zijn ook Notified Body (NoBo), dat wil zeggen dat zij door het ministerie van SZW zijn aangemeld bij de Europese Gemeenschap om onderzoeken of keuringen in de ontwerp- en productiefase te mogen uitvoeren. Het werkveld kan per NoBo verschillen.

NoBo zijn: Aboma, Liftinstituut en TÜV Nederland.

*1 De activiteiten van Bureau Veritas betreffende liftkeuringen zijn per 1 september 2018 overgenomen door Aboma. Keuringen voor
1 september 2018 behouden hun geldigheid.

*2 De activiteiten van SGS betreffende liftkeuringen zijn per 1 mei 2019 overgenomen door Aboma. Keuringen voor 
1 mei 2019 behouden hun geldigheid.

Certificatie instellingen

www.aboma.nl

www.asc.co.nl

www.chex.nl

www.liftinstituut.nl

www.sgs.com *2

www.tuv.nl

www.bureauveritas.com *1

www.veturo.nl

 

 

 


Maatregelenbeleid certificatieinstellingen

Indien door of namens de minister van SZW wordt geconstateerd dat een certificatie instelling niet (volledig) voldoet aan de voor haar geldende bepalingen, kan de minister maatregelen nemen. Daartoe is in de Staatscourant 2010 nummer 10839 een 'Beleidsregel maatregelenbeleid certificatie instellingen' gepubliceerd. Deze Beleidsregel treft u onderstaand als bijlage aan.