Stichting beheer certificatie liften

Het beheren van de schema’s ligt bij het Centraal College van Deskundigen Liften (CCvDL). Het CCvDL laat zich adviseren door werkgroepen die op basis van thema’s worden samengesteld

Denk hierbij aan:

  • werkgroep brandweerliften
  • werkgroep sprinklers
  • werkgroep revisie schema’s