Stichting beheer certificatie liften

SBCL zorgt er voor dat de keuringschema’s op basis waarvan de liftkeuringen worden uitgevoerd, door hiertoe door de Minister aangewezen keuringsinstellingen (CBI’s), up to date zijn en blijven. SBCL richt zich hierbij op de gebruiksfase van liften.

Daarnaast zorgt SBCL voor de interpretatie van de eisen uit de keuringsschema’s. Verder kan SBCL gevraagd en ongevraagd derden adviseren op het gebied van liftkeuringen.

Deze werkveldspecifieke documenten zijn schema’s die de criteria vastleggen waaraan een CBI (conformiteitsbeoordelende instelling) moet voldoen om keuringen van liftinstallaties te mogen uitvoeren.

Ook de keuringsvoortgang en de verplichtingen voor keurende instellingen, installateurs/onderhoudsfirma's en eigenaren van liftinstallaties ten behoeve van de keuring van liften in de gebruiksfase zijn in deze documenten vastgelegd.