Stichting beheer certificatie liften

SBCL is een stichting met een bestuur en een uitvoerend secretariaat (0,3 fte). Het bestuur faciliteert de werkzaamheden van het CCvD en haar werkgroepen. SBCL genereert inkomsten uit een opslag op de liftkeuringen die verrekend worden via de CBI’s.

Het CCvD is (evenals het bestuur van SBCL) samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen:

  • eigenaren/beheerders,
  • certificerende instellingen,
  • werknemers in de liftindustrie,
  • werkgevers in de liftindustrie.

Het CCvD zorgt ervoor dat de certificatieschema’s op de juiste wijze zijn opgesteld en dat de dagelijkse praktijk bij deze schema's kan aansluiten. Bovendien doet het CCvD uitspraken over de interpretatie en toepassing van normen en regelgeving. Door de brede samenstelling van het CCvD en de collegiale besluitvorming is een goede belangenafweging en branchebrede aanpak gewaarborgd.