Stichting beheer certificatie liften

BA en LA heet nu SI. Zie document SI 14 en SI LA 01 nadere verduidelijking tabel bijlage D + E WSCS.

Er is enige onduidelijkheid in de markt ontstaan over de besluitvorming binnen het CCvDL inzake het digitale liftboek.

Het CCvDL heeft op 16 maart 2016 aangegeven dat het liftboek vormvrij is (digitaal en/of hardcopy), mits vrij toegankelijk.

Het CCvDL heeft op 22 juni 2016 deze uitspraak aangescherpt: dat het liftboek vormvrij is (digitaal en/of hardcopy), mits vrij toegankelijk en blijvend beschikbaar bij de lift.

Met deze aanscherping wil het CCvDL aangeven dat het liftboek, ongeacht de vorm, vrij beschikbaar moet zijn voor diegene die nu en in de toekomst met de lift werken.

Het CCvDL heeft op 15 september 2016 nogmaals bevestigd dat het liftboek vormvrij is (digitaal of hardcopy), mits vrij toegankelijk (bruikbaar en toepasbaar) en blijvend beschikbaar bij de lift. Het is aan de eigenaar van de lift om e.e.a. te (laten) realiseren.

Het Bestuur SBCL heeft op 23 juni jl LA-06 bekachtigd inzake de modificaties van branweerliften. Het document is beschikbaar onder Adviezen.

Binnen SBCL vergaderen het bestuur en het CCvDL met enige regelmaat.

Bestuur 2021

1 april (10.00 uur)

30 juni (> 12.00 uur) 

30 september (10.00 uur)

9 december (10.00 uur)

CCvDL 2021

16 maart (08.00 uur)

15 juni (08.00 uur)

14 september (08.00 uur)

23 november (08.00 uur)