Stichting beheer certificatie liften
  1. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is, kan geen certificaat worden afgegeven *).
  2. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is doordat de benodigde hulpmiddelen niet aanwezig zijn, tevens het ontbreken van die hulpmiddelen als afwijking van de vervaardigingsvoorschriften constateren.
  3. Per 1 oktober 2020 wordt op deze uniforme wijze gehandeld
  4. Bij blijvend ontbreken van tools kan geen goedkeur worden afgegeven.

 *).     Hier is bedoeld te zeggen dat de afwijkingen worden getoetst tegen de van toepassing zijnde inspectietabel.
          Bij een minimale afwijking volgt geen afkeur. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een meer dan minimale afwijking.