Stichting beheer certificatie liften

Hier vindt u de uitnodiging voor het Symposium op 29 november 2018.

Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor het Symposium op 29 november 2018.

Het Bestuur SBCL heeft op 23 juni jl LA-06 bekachtigd inzake de modificaties van branweerliften. Het document is beschikbaar onder Adviezen.

Het SBCL Jaarverslag 2017 is digitaal beschikbaar via deze website (zie Documenten).

Er is enige onduidelijkheid in de markt ontstaan over de besluitvorming binnen het CCvDL inzake het digitale liftboek.

Het CCvDL heeft op 16 maart 2016 aangegeven dat het liftboek vormvrij is (digitaal en/of hardcopy), mits vrij toegankelijk.

Het CCvDL heeft op 22 juni 2016 deze uitspraak aangescherpt: dat het liftboek vormvrij is (digitaal en/of hardcopy), mits vrij toegankelijk en blijvend beschikbaar bij de lift.

Met deze aanscherping wil het CCvDL aangeven dat het liftboek, ongeacht de vorm, vrij beschikbaar moet zijn voor diegene die nu en in de toekomst met de lift werken.

Het CCvDL heeft op 15 september 2016 nogmaals bevestigd dat het liftboek vormvrij is (digitaal of hardcopy), mits vrij toegankelijk (bruikbaar en toepasbaar) en blijvend beschikbaar bij de lift. Het is aan de eigenaar van de lift om e.e.a. te (laten) realiseren.

Het bestuur SBCL heeft SI 15 op 29 september jl. vastgesteld.

SI 15 gaat over de noodzaak om een extra remcontrole uit te voeren bij gemoderniseerde liften van voor 2012.

Binnen SBCL vergaderen het bestuur en het CCvDL met enige regelmaat.

Bestuur 2018

27 september (10.00 uur)

13 december (10.00 uur) 

CCvDL 2018

18 september (08.00 uur)

6 december (14.00 uur)

Symposium 2018

29 november

Op 2 november vindt het jaarlijkse SBCL-symposium plaats bij Oud-London te Zeist.

Blijft alles bij het oude of gaan we een hele nieuwe episode rondom het keuren van liften in ?

Is SBCL de beheerder van het keuringschema voor liften of krijgt het DE platform-functie ?

Aanmelden is voor iedere belangstellende voor liften mogelijk en deelname is gratis !

Klik hier voor de uitnodiging/aanmeldingsformulier.

Vanaf 1 maart 2013 moest voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Per 1 oktober 2015 is deze eis komen te vervallen.

BA en LA heet nu SI. Zie document SI 14 en SI LA 01 nadere verduidelijking tabel bijlage D + E WSCS.