Stichting beheer certificatie liften

REGELGEVING

In Nederland is per 1 juni 2019 een nieuw schema keuren van liften in werking getreden.

* Schema Liften 2018v7 van 1 juni 2019

Dit keuringsschema vervangt het WSCS document periodieke keuring van liften van 1 oktober 2015.
 

Het CCvDL heeft op 26 november 2019 enkele errata vastgesteld op het schema 2018v7.
 

Ook de WDA&T-documenten liften in de handelsfase en gebruiksfase zijn vervallen. Ter informatie staan deze documenten nog wel op onze website.

* WDA&T liften handelsfase  per 1 oktober 2015

* WDA&T liften  gebruiksfase per 1 oktober 2015

* WSCS periodieke keuring liften gebruiksfase per 1 oktober 2015

 

Met de invoering van de aangepaste schema's per 1 oktober 2015, zijn de schema's van1 januari 2013 komen te vervallen.