Stichting beheer certificatie liften

Met het jaarverslag wil het bestuur van SBCL u informeren over de gang van zaken in het verslagjaar. Het Jaarverslag wordt toegezonden aan een beperkte kring van direct betrokken personen of organisaties, maar is in elektronische versie voor iedereen beschikbaar. Op verzoek kunt u een hard copy toegezonden krijgen.

Door op onderstaande links te klikken, kunt u de tekst van het Jaarverslag oproepen en vervolgens afdrukken.

jaarverslag 2012

jaarverslag 2013

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

Voor nadere informatie kunt u desgewenst contact opnemen met het hierboven genoemde kantoor van SBCL.