Stichting beheer certificatie liften

De website en alle toebehoren, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van SBCL. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBCL.

Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door SBCL samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor is SBCL uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

SBCL behoudt zich het recht voor om wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SBCL stelt alles in het werk om misbruik van haar data en gegevens te voorkomen, maar SBCL is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

SBCL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.